Се вчитуваат ознаките, Ве молиме причекајте
Прикажи #
Наслов Датум на создавање
Скопје, ул. Бојмија 6/60 25.04.13 12:04:57
Скопје, ул.Народен Фронт 33/37 18.04.13 03:04:00

За мерењата

Мерењата се извршени согласно  CELENEC  стандардите EN 50383, EN 50400, EN 50492, EN 50413,  а граничните вредности се според ICNIRP “GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS” (UP TO 300 GHz), а според насоките на Европската комисија  199/519EC.