Печати

Калкулатор

 

Мапи на покривање доставени од оператори

Мерења на квалитет

Мерења на квалитет-Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Нивоата на сигналите се регистрирани по технологии GSM, UMTS и LTE во зависност од тоа на која технологија е активен мобилниот уред за време на мерењата по тест рутата.

Мапи на покриеност со дигитален ТВ сигнал доставени од операторите

Мапи за измерени параметри за квалитет на дигитална терестријална телевизија