Печати

Калкулатор

 

Мапи на покривање доставени од оператори

Мерења на квалитет

Мерења на квалитет-Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Нивоата на сигналите се регистрирани по технологии GSM, UMTS и LTE во зависност од тоа на која технологија е активен мобилниот уред за време на мерењата по тест рутата.

Мапи на покриеност со дигитален ТВ сигнал доставени од операторите

Мапи за измерени параметри за квалитет на дигитална терестријална телевизија

Мерења на квалитет 2019

Мерења на квалитет-Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Нивоата на сигналите се регистрирани по технологии GSM, UMTS и LTE во зависност од тоа на која технологија е активен мобилниот уред за време на мерењата по тест рутата.