Статии

Печати

Распределба на MUX-вите

  Во Финалните Акти на RRC-06, Република Македонија  е дефинирана со осум зони на распределба во кои е планирана реализација на SFN мрежи, односно обезбедување на покривање со употреба на една фреквенција од повеќе локации. Предефинираните зони на распределба кои се креирани врз основа на конфигурацијата на теренот се: Црн Врв, Страцин, Туртел, Боскија, Пелистер, Мали Влај, Стогово и Попова Шапка. За секоја од наведените зони на распределба определени се неколку фреквенции кои се организирани во 7 MUX-а како што е прикажано на сликата:

 

         ОПЕРАТОР

  

            БООМ ТВ

 

 

ЈП МРД

 

 

ОНЕ.ВИП FTA

 

Зона

   Име на зоната

MUX 1

MUX 2

 

MUX 3

 

MUX 4

MUX 5

MUX 6

MUX 7

Д1

Црн Врв Скопје

26

28

 

30

 

23

52

33

45

Д1

Црн Врв Велес

26

28

 

30

 

23

52

40

47

Д2

Страцин

21

41

 

46

 

37

42

50

56

Д3

Туртел

22

32

 

43

 

24

39

38

55

Д4

Боскија

21

37

 

49

 

34

41

57

54

Д5

Пелистер

25

29

 

33

 

22

37

38

42

Д6

Мали Влај

32

39

 

41

 

26

36

44

50

Д7

Стогово

51

57

 

59

 

28

43

35

31

Д8

Попова Шапка

24

34

 

38

 

27

36

41

50

 

Распределба на MUX-вите по оператор

Grafichki prikaz na zonite na raspredelba

Графички приказ на зоните на распределба

  Основните технички карактеристики на DVB-T дигиталната телевизија за кои се определи Република Македонија се следните:

  • 64 QAM
  • Кодна брзина 2/3
  • Заштитен интервал, GI = ¼ (19,91 Mbit/s)
  • Варијанта на системот = C2
  • Сите три видови на конфигурации во зависност од зоната, RPC 1; RPC 2 и RPC 3
  • MPEG – 4 видео компресија.