Понеделник, 08 Август 2016 16:23

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2016 година