Забелешка
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/102
Понеделник, 09 Јуни 2014 08:53

Детска градинка „Спортски центар“ ул. Љубо Божиновски Пиш бб Тетово

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

 Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 3.06 %

Заклучок: Нај голем придонес кон вкупното ниво на зрачење потекнува од блиската базна станица за мобилна телефонија. Влијанието на другите извори е значително помало. Во скоро цел двор на градинката измеренето поле е скоро двојно помало од погоре прикажаното бидејќи нема оптичка видливост до базната станица. Само во неколку точки во задниот дел на градинката беа измерени повисоки нивоа но сепак вредностите се повеќекратно помали од пропишаните гранични вредности.

 

Дополнителни информации

 • Локација: Детска градинка „Спортски центар“ ул. Љубо Божиновски Пиш бб Тетово
 • Координати: N 42.01068 E 20.9806
 • Дата: Среда, 04 Јуни 2014
 • Време: 11:20 – 12:05
 • Временски услови: сончево 20 С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на детската градинка се наоѓа базна станица за мобилна телефонија која дава најголем придонес кон вкупното ниво на електромагнетно зрачење. Базната станица се наоѓа на станбена зграда на околу 150 метри од градинката и на висина од околу 30 – тина метри. Поради високите згради помеѓу градинката и базната станица нема оптичка видливост.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 3.06 %
 • Вкупна густина на моќност: 4.522 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 1.306 V/m
 • Заклучок: Нај голем придонес кон вкупното ниво на зрачење потекнува од блиската базна станица за мобилна телефонија. Влијанието на другите извори е значително помало. Во скоро цел двор на градинката измеренето поле е скоро двојно помало од погоре прикажаното бидејќи нема оптичка видливост до базната станица. Само во неколку точки во задниот дел на градинката беа измерени повисоки нивоа но сепак вредностите се повеќекратно помали од пропишаните гранични вредности.

Галерија

{gallery}102{/gallery}