Четврток, 16 Април 2015 15:45

Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува АЕК

Дополнителни информации

  • Службен весник: 16/2015
Прочитано 874 пати