Среда, 22 Јули 2015 16:22

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметри за квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Дополнителни информации

  • Службен весник: 121/2015
Прочитано 797 пати