POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори  од крајни корисници.

Повеќе за процедурата

Поднесете Барање за решавање спор на новиот портал на АЕК на

e-agencija.aek.mk

Агенција за електронски комуникации

aek logoАгенцијата за електронски комуникации е основана како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации, cо цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин.